W przygotowaniu

Głębocka


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer192794/public_html/autoinstalator/dwegroup.pl/wordpress17198/wp-content/plugins/mapster-wp-maps/public/class-mapster-wordpress-maps-public.php on line 172

Zre­ali­zowane osiedle nie­wąt­pliwe wyróżnia się nowo­czesną bryłą budynku oraz tęt­niącym zie­lenią dzie­dzińcem ze strefą relaksu, z licznymi i róż­no­rodnymi nasa­dze­niami, ławeczkami, sto­jakami na rowery oraz samo­ob­sługową stacją napraw rowerów. Kame­ralny, czte­ro­pię­trowy obiekt miesz­kalny, liczący xxx mieszkań o funk­cjo­nalnych, skro­jonych na miarę ocze­kiwań roz­kładach, został oddany do użyt­ko­wania w I kwartale 20xx roku.

Warszawa, ul. Głębocka 109L
Liczba mieszkań: 
Metraże mieszkań:
Liczba pięter
Rozpoczęcie realizacji: